Şcoala elementară

Şcoala elementară “Aldo Moro” este un mediu primitor şi pozitiv, ce-şi propune dezvoltarea elevului din punct de vedere umancultural şi social, care are in vedere modul în care a fost format în sânul familiei şi in cadrul activităţilor didactice. Şcoala noastră recunoaşte importanţa familiei ca punct de plecare a experienţei sale. Este de asemenea un instrument pedagogic pus în slujba familiei menit să ducă la formarea sa ulterioară din punct de vedere educativ.

Educarea şi dezvoltarea potentialului şi inclinaţiilor elevului sunt amplificate de colaborarea dintre profesori ce are drept finalitate evoluţia fiecarui elev în parte, luand în considerare istoricul, temperamentul, curiozitatea acestuia, îndreptat, printr-o activitate susţinută, spre descoperirea realităţii şi a elementelor pozitive ale acesteia.

Aceste cerinţe duc la alegerea unui itinerariu didactic ce vizează, în mod deosebit, principalele arii disciplinare, lingvistică şi logico-matematică, atât printr-o conexiune explicită cu experienţa cât şi ca o posibilitate de a dezvolta asimilarea instrumentelor de lucru fundamentale.

Şcoala elementară respectă indicaţiile Ministerului Învăţământului din Italia. Conform directivelor ministeriale sunt admişi în primul an de învăţământ copiii ce împlinesc 6 ani până în 30 aprilie a anului următor (pentru anul de studii 2014-2015 sunt admişi copiii care s-au născut până la data de 30 aprilie 2009). Orarul este structurat în cinci zile pe săptămână, de luni până vineri, de la ora 8.00 pana la 13.40.

Şcoala gimnazială

Gimnaziul se înscrie în panorama învăţământului obligatoriu cu predare în limba italiană şi română din Bucureşti.

Activitatea şcolară se desfăşoară în conformitate cu principiile enunţate de Constitutia Republicii Italiene şi în mod explicit cu articolele 2, 3, 33, 34. În prestarea serviciilor sale precum şi în Proiectul educaţional se precizează că şcoala nu face niciun fel de descriminare din punct de vedere al sexului, rasei, etniei, opiniilor poilitice, condiţiei psiho-fizice sau socio-economice, având drept finalitate imediată să respecte propriile îndatoriri de serviciu public ce vizează creşterea armonioasă şi completă a elevului.

Orarul este de luni până vineri, de la ora 8.15 la ora 13.30. Orarul diverselor cercuri de activităţi este de luni până vineri de la ora 14.00 la ora 16.00.

Viziunea unitară a itinerariului educativ, ce include şi şcoala elementară, are ca îndatorire fundamentală în cadrul gimnaziului pregatirea pragului de trecere la etapa adolescenţei în mod conştient şi responsabil.

Finalităţile pedagogice ale Gimnaziului “Aldo Moro” au drept scop garantarea unei formări de succes a tuturor elevilor, evidenţierea potenţialului şi modalităţilor de studiu individual, îmbogăţirea studiului în aria lingvistică şi logico-matematică, susţinerea integrării în teritoriu, precum şi promovarea unor activităţi extraşcolare care s-o propulseze în sfera socială şi şcolară locală cu un mod specific de orientare pe plan şcolar şi profesional.    

Afterschool și activități pentru după-amiază
Serviciile sunt oferite pentru tot anul şcolar, de luni până vineri, până la orele 18.

După-amiaza sunt propuse activități recreative, de divertisment și joacă și copiii sunt asistați la realizarea temelor și ajutați să își însușească o autonomie pentru gestionarea propriilor responsabilități. Copiii sunt încurajați să se ajute reciproc și să considere studiul și cunoașterea drept un bun comun transferabil. Sunt propuse activități diferențiate în funcție de tipul de școală (primară, gimnazială, etc.): activități practic-creative și studiu asistat, informatică, curs de chitară și pian, activități sportive, pregătiri pentru certificări de limbă engleză, cursuri de alte limbi străine (la cerere).

Masa școlară

Masă oferă oportunitatea de a consuma un fel de mâncare cald într-un ambient primitor și familiar. La școală, momentul prânzului devine un moment de socializare și se califică drept o activitate educativă.

Meniurile, afișate săptămânal în avizierul școlii, țin cont de exigențele copilului și de nevoile sale energetice zilnice oferind acestuia o alimentație potrivită și variată.