CURRICULUM GRĂDINIȚA ALDO MORO

Procesul instructiv-educativ se desfășoară conform CURRICULUMULUI NAȚIONAL îmbogățit cu elemente și teme din CURRICULUM ITALIAN, predarea se face folosind atât metode clasice, cât și moderne, materiale didactice performante și dotări la standarde internaționale.

Predarea este bilingvă, pentru a-i învăța pe cei mici să comunice cu ușurință în ambele limbi (limba română și limbă engleză) și să fie deschiși unui mediu multicultural.

În Grădinița ALDO MORO educația este personalizată pornind de la aptitudinile personale și ritmul propriu de dezvoltare.