AN SCOLAR 2022 – 2023

I. DETALII GENERALE

“Ceea ce ne dorim sa vedem este copilul în căutarea cunoașterii și nu cunoașterea în urmărirea copilului”. (George Bernard Shaw)

         De aceea, la Grădinița ALDO MORO, într-o atmosferă caldă şi relaxată, dar dinamică şi stimulativă, bazată pe înţelegere şi respect reciproc, copiii sunt implicați în experienţe de învăţare care stimulează curiozitatea şi creativitatea. Aceste experienţe sunt astfel concepute încât să permită fiecărui copil  să-şi descopere identitatea proprie, să-şi dezvolte o imagine de sine pozitivă, să devină independent şi responsabil.

          La ALDO  MORO vorbim, atât limba română, cât și limba italiană, pe care o studiem ca sistem de comunicare și mijloc de cunoaștere a lumii.

         Procesul instructiv-educativ din grădiniță se realizează prin tehnici de predare moderne, creative, inovatoare, interactive, centrate pe copil, cu ajutorul unor materiale și mijloace didactice originale, toate acestea pregătind copiii pentru urmatoarea etapă educațională.

II. CURRICULUM

Curriculumul parcurs în unitatea noastră îmbină ideile pedagogiei românești cu ideile pedagogiilor alternative din lume și încearcă să se situeze în acord cu tendințele inovatoare în domeniul curriculumului internațional.

CURRICULUM IN LINGUA ITALIANA

CURRICULUM IN LINGUA ROMENA

Alla scuola d’infanzia Aldo Moro i bambini imparano la lingua italiana e tramite essa acquisiscono informazioni sul mondo che li circonda. Le attività in lingua italiana che si svolgono durante tutta la giornata,  
coprono tutte le aree di sviluppo prescolare.


Le attività previste seguono il programma approvato dal Ministero e promuovono il concetto di sviluppo globale, che mira a coprire tutti gli aspetti importanti dello sviluppo completo del bambino, a seconda della sua età e delle sue caratteristiche individuali. Nella scuola ALDO MORO offriamo le condizioni specifiche per il pieno sviluppo del bambino, coinvolgendo tutto il personale nel successo educativo.


Il processo di apprendimento dura tutto il giorno, ogni atto intrapreso è educativo. Viene appreso sia dall'esplorazione che dal gioco, poiché il bambino è in grado di apprendere in seguito in attività indipendenti.

  În Grădiniţa ALDO MORO copiii învață limba italiană în timp ce învață prin intermediul limbii despre lumea din jurul lor. Activitățile în limba italiană se desfășoară pe tot parcursul zilei și acoperă toate domeniile de dezvoltare a preșcolarilor.


Activitățile planificate urmăresc programa avizată de Minister și promovează conceptul de dezvoltare globală, care vizează cuprinderea tuturor aspectelor importante ale dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularitățile sale de vârstă și individuale. La ALDO MORO, oferim condițiile specifice pentru dezvoltarea deplină a copilului, tot personalul fiind implicat în reușita educațională.


Procesul de învățare durează toată ziua, fiecare act întreprins fiind unul educativ. Se învață atât prin explorare, cât și prin joc, copilul fiind ulterior capabil să învețe în cadrul unor activități indepedente.

III. DEZVOLTAREA COPIILOR LA GRĂDINIȚA ALDO MORO

La ALDO MORO, programul educațional are rolul de a provoca toti copiii, oferindu-le oportunitatea de a-și descoperi propria personalitate și unicitate. Împreună explorăm lumea și interacționăm cu diverse medii și culturi,  învățând să ne adaptăm acestora. Prin intermediul activităților desfășurate, creăm conexiuni între experiențele de la grădiniță și informațiile pe care copiii le primesc din mediul înconjurător. Pentru a înțelege procesul prin care universul funcționează, copiii interacționează cu un volum mare de informații, pe care trebuie să învețe să le pună în practică.

 

Sala de grupă devine, astfel, un mediu provocator și stimulativ, în care valorificăm punctele de vedere ale copiilor, înțelegerea și gândirea acestora. Prin intermediul mijloacelor creative, copiii comunică experiențele lor, dezvoltând cooperarea, negocierea, grija față de sine și ceilalță, comunicarea asertivă și exprimarea emoțiilor într-un mod sănătos și echilibrat.

IV. TIPURI DE PROGRAM

Gradinita Aldo moro  pune la dispozitie un program flexibl, astfel incat sa  puteti alege ce este mai potrivit pentu copilul dumneavoastra:

• Program scurt 8:00/9:15- 13:30
• Program lung 8:00/9:15-16:30

V. CURSURI OPTIONALE
  • Multisport
  • Limba engleza
  • Dans & Yoga
  • Muzica
  • Pictura
VI. COMUNICAREA CU PĂRINȚII

·         Weekly Report – cuprinde activitățile desfășurate pe parcursul unei săptămâni și este trimis în fiecare vineri către parinți;

·         Parent Teachers Conferences – întâlniri individuale, de trei ori pe an, prin care se oferă feedback în urma evaluărilor inițiale, sumative, finale.

·         Întâlnire administrativa – o data pe an;

·         Platforma educationala dedicata – cu mesaje, albume de fotografii, evenimente, apetit etc.

·         Album foto la sfarsitul anului.

·         Activități interactive cu părinții – programate și anunțate din timp.