TARIFE

TAXA DE INSCRIERE: 400 euro 

  • abonament inclus pentru fiecare copil  in platforma de management educational Kinderpedia;
  • servicii de paza si protectie asigurate pe tot parcursul programului scolar;
  • mentenanta a spatiilor educationale;
  • personal suport alocat fiecarei grupe.

TAXA EDUCATIONALA GRADINITA:

  • program scurt 08:00-13:30 – 4000 euro
  • program lung 08:00-16:30 – 4500 euro

In intervalul 16:30-17:30 (luni-joi) se pot desfasura cursurile optionale, cu plata.

Taxa educationala cuprinde:

 Personal didactic cu experiență în sisteme naționale și internaționale, care desfășoară activități la grupă;
 Curriculum Național îmbogățit cu elemente și teme din Curriculum Italian, predarea se face folosind metode atât clasice, cât și moderne;
 materiale didactice performante și dotări la standarde internaționale;
 consumabile utilizate pe parcursul întregului an școlar: auxiliare (cărți, caiete, materiale didactice necesare desfășurării activităților instructiv-        educative);
 participarea la diverse programe/ proiecte educaționale, evenimente artistice, sportive, ecologice, umanitare la nivel de grupă;
 portofolii și rapoarte de evaluare;
 evaluările corespunzătoare activităților didactice și feedbackul oferit părinților semestrial în cadrul conferințelor individuale;
 pregătire pentru concursurile specifice nivelului preșcolar;
 jocuri de rol și activități pe centre de interes;
 activități creative (modelaj, pictură, desen liber, colaje, proiecte tematice, proiecte de grup;
 activități sportive (concursuri, ștafete, gimnastica de înviorare, jocuri în aer liber);
 jocuri în aer liber și de explorare și cunoaștere a mediului înconjurător

TAXA DE MASA: 1000 Eur/ an scolar